Meer info over We Verify Cars

We Verify Cars is een project dat werd ontwikkeld in omkadering van Senne Trenson’s studierichting, samen met 3 medestudenten. Dit project was jammer genoeg niet haalbaar en werd bijgevolg geschrapt.

Ook al werd het project niet gelanceerd, dat heeft Senne er niet van weerhouden om een aantrekkelijke, eenvoudige one-page website te ontwikkelen.

Deze website werd gelanceerd eind 2018 en heeft sindsdien enkel de noodzakelijke achterliggende updates ontvangen.

Meer info over We Verify Cars

We Verify Cars is een project dat werd ontwikkeld in omkadering van Senne Trenson’s studierichting, samen met 3 medestudenten. Dit project was jammer genoeg niet haalbaar en werd bijgevolg geschrapt.

Ook al werd het project niet gelanceerd, dat heeft Senne er niet van weerhouden om een aantrekkelijke, eenvoudige one-page website te ontwikkelen.

Deze website werd gelanceerd eind 2018 en heeft sindsdien enkel de noodzakelijke achterliggende updates ontvangen.